Arxiu municipal
Perafita

  Osona
  Ajuntament de Perafita. C. Major, 19. Perafita

  Coordenades:

  42.04134
  2.10707
  426097
  4654752
  Número de fitxa
  08160-102
  Patrimoni documental
  Tipologia
  Fons documental
  Contemporani
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Física
  Accés
  Restringit
  Científic
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Perafita. c. Major, 19. 08589. Perafita
  Autoria de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  L'arxiu municipal de Perafita conserva el fons documental que genera el mateix ajuntament, i presenta un abast cronològic que va des de 1851 fins a l'actualitat.
  En total, la documentació inventariada de l'arxiu municipal Perafita ocupa 413 unitats d'instal·lació, amb un volum de 47,72 metres lineals. Entre les unitats d'instal·lació dels fons municipal, però, hi ha documentació relativa a altres institucions, especialment del Jutjat de Pau (1876-2000), Del. Local Falange (1955-1957), Germandat Sindical (1929-1971), J. Aigües la Tria (1913-1952). L'arxiu municipal està ubicat a la segona planta de l'ajuntament i la documentació es troba instal·lada en una sala amb prestatgeries metàl·liques i classificada en capses tancades de cartró.
  La documentació està classificada en les seccions i subseccions següents, amb les seves dates extremes:

  01 ADMINISTRACIÓ GENERAL (1879 - 2008)
  1.1 TÍTOLS DEL MUNICIPI. TERME MUNICIPAL. SÍMBOLS LOCALS (1925 - 2002)
  1.2 ÒRGANS COL·LECTIUS DE GOVERN (1879 - 2006)
  1.3 ALCALDIA (1896 - 2008)
  1.4 SECRETARIA (1921 - 2005)
  1.5 SERVEIS JURÍDICS (1958 - 2004)
  1.6 PERSONAL (1952 - 2003)
  1.7 CORRESPONDÈNCIA (1879 - 2007)
  1.8 MITJANS DE COMUNICACIÓ (1996 - 2003)
  1.9 PARTICIPACIÓ CIUTADANA (2001 - 2001)

  02 HISENDA (1851 - 2007)
  2.1 PATRIMONI (1912 - 1992)
  2.2 INTERVENCIÓ (1877 - 2006)
  2.3 TRESORERIA (1891 - 2007)
  2.4 FISCALITAT (1851 - 2003)
  2.5 JUNTES I COMISSIONS (1902 - 1924)

  03 PROVEÏMENTS (1918 - 2007)
  3.1 PROVEÏMENT DE PRODUCTES PER A CONSUM DE LA POBLACIÓ (1941 - 1954)
  3.2 AIGÜES, FONTS I SAFAREIG (1932 - 2007)
  3.5 ESCORXADOR (1927 - 1952)
  3.6 DELEGACIÓ LOCAL DE PROVEÏMENTS (1918 - 1970)
  3.7 TRANSPORT PÚBLIC (1925 - 2005)
  3.8 JUNTES I COMISSIONS MUNICIPALS (1945 - 1945)

  04 SERVEIS SOCIALS (1928 - 2005)
  4.3 ATENCIÓ ALS REFUGIATS I VÍCTIMES DE GUERRA (1944 - 1954)
  4.4 ASSISTÈNCIA SOCIAL (1928 - 2005)
  4.5 ACTUACIONS CONTRA L'ATUR LABORAL. ORIENTACIÓ PROFES (2000 - 2002)
  4.6 JUNTES I COMISSIONS, PATRONATS, JUNTA LOCAL DE REFORM (1962 - 1962)

  05 SANITAT (1851 - 2005)
  5.1 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS (1851 - 1996)
  5.3 INSPECCIÓ SANITÀRIA. LABORATORI MUNICIPAL (1987 - 2005)
  5.4 PERSONAL FACULTATIU, COS MÈDIC MUNICIPAL (1924 - 1931)
  5.5 CENTRES SANITARIS MUNICIPALS (1987 - 2004)
  5.8 SERVEIS VETERINARIS (1933 - 1996)
  5.9 NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLID (1997 - 1997)
  5.10 JUNTES I COMISSIONS MUNICIPALS (1923 - 1953)

  06 OBRES I URBANISME (1917 - 2006)
  6.1 PLANEJAMENT (1979 - 2003)
  6.2 GESTIÓ URBANÍSTICA I INFORMACIÓ (1917 - 2006)
  6.3 OBRES D'INFRASTRUCTURA (1952 - 2005)
  6.4 IMMOBLES MUNICIPALS: CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT (1933 - 2001)
  6.7 OBRES DE PARTICULARS I SERVEIS (1948 - 2006)
  6.8 ACTIVITATS CLASSIFICADES AMBIENTALS I OBERTURA D'ESTA (1959 - 2005)
  6.9 PROMOCIÓ DE L'HABITATGE. HABITATGES DE PROMOCIÓ MUNI (1981 - 1986)
  6.10 DISCIPLINA URBANÍSTICA (1957 - 1998)
  6.11 JUNTES I COMISSIONS MUNICIPALS (1946 - 1946)

  07 SEGURETAT PÚBLICA (1941 - 1998)
  7.1 COSSOS DE SEGURETAT (1944 - 1998)
  7.4 ARMES (1975 - 1981)
  7.5 GUARDES JURATS (1955 - 1985)
  7.6 PROTECCIÓ CIVIL (1941 - 1973)

  08 SERVEIS MILITARS (1889 - 2001)
  8.2 QUINTES, ALLISTAMENTS, LLEVES FORÇOSES I PRESTACIÓ SU (1889 - 2001)
  8.3 BÉNS SUBJECTES A REQUISA MILITAR (1924 - 1964)

  09 POBLACIÓ (1854 - 2004)
  9.1 ESTADÍSTIQUES GENERALS DE POBLACIÓ. CENSOS (1921 - 2001)
  9.2 PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS (1854 - 2004)
  9.6 JUNTA LOCAL DEL CENS DE POBLACIÓ (1920 - 1940)

  10 ELECCIONS (1881 - 2006)
  10.1 ELECCIONS MUNICIPALS (1881 - 2003)
  10.2 ELECCIONS DE JUTGE DE PAU (1931 - 1931)
  10.3 ELECCIONS DE DIPUTATS PROVINCIALS (1882 - 1974)
  10.4 ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA (1932 - 2003)
  10.5 ELECCIONS A CORTS GENERALS (1884 - 2004)
  10.6 ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU (1987 - 2004)
  10.7 REFERÈNDUMS I PLEBISCITS (1931 - 2006)
  10.8 CENS ELECTORAL (1881 - 1999)
  10.9 JUNTA MUNICIPAL DEL CENS ELECTORAL (1889 - 1976)

  L'arxiu municipal va ser organitzat, ordenat i classificat dins el Programa de la Xarxa d'Arxius Municipals de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona el juliol de 2008.