Arxiu municipal Oristà

Osona
Ajuntament d'Oristà. Plaça Major, 1. Nucli urbà d'Oristà. Oristà

Coordenades:

41.93245
2.06053
422113
4642703
08151-289
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
XIX-XX
Bo
Física
Restringit
Científic
Pública
Ajuntament d'Oristà. Plaça Major, 1. 08518. Oristà
Jordi Compte i Marta Homs

L'arxiu municipal es troba ubicat a l'ajuntament d'Oristà, està situat a la planta baixa de l'ajuntament i al primer pis (secretaria) i la documentació es troba instal·lada amb prestatgeries metàl·liques i classificada en capses de cartró.
L'arxiu conserva la documentació administrativa generada pel propi ajuntament des principis del segle XIX fins a l'actualitat: llicències municipals, factures, comptes municipals, padrons, plànols, cadastres, sessions de ple, permisos, llicències i autoritzacions ambientals per les activitats, expedients de plans d'obres i serveis, el cadastre urbà i el registre civil (naixements, defuncions i matrimonis de finals del segle XIX fins a l'actualitat) així com també el fons del jutjat de pau.

En el moment de finalitzar l'inventari de patrimoni cultural d'Oristà s'està acabant la 1a fase d'organització, ordenació i classificació de l'arxiu municipal que es porta a terme dins el Programa de la Xarxa d'Arxius Municipals de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.
Un cop acabada l'organització de l'arxiu, la documentació es trobarà classificada a través de seccions i subseccions amb les seves dates extremes que facilitarà la seva consulta.