Arxiu Municipal Sant Martí de Centelles

Osona
L'Abella
Ajuntament de Sant Martí de Centelles. C/ Estació n.2

Coordenades:

41.7639
2.25132
437767
4623834
08224-3
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
s.XIX-XX
Bo
Física
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Sant Martí de Centelles. C/ Estació n.2. 08592. Sant Martí de Centelles
Anna M. Gómez Bach

Fons documental de formació recent on s'hi conserven els documents generats per la mateixa administració municipal i on també es recullen altres testimonis documentals del municipi des de mitjans del segle XX. Aquest conjunt presenta dos fons documentals diferenciats dins la documentació pròpiament municipal principalment formats per la documentació del Jutjat de Pau i la del Registre Civil. El fons municipal es divideix en: l'Administració general de comptes i manaments documentada a partir de 1893 fins a l'actualitat; Obres i Urbanisme des de 1917; el Diari d'Intervenció d'Ingressos des del 1931; els Llibres d'Actes des de 1902; Comptabilitat i Hisenda des de 1853. Un altre conjunt documental tracta el tema de la Sanitat des de 1950. Un apartat de seguretat pública que compren des de el Servei militar i quintes fins a la instrucció pública i que es troba documentat a partir del 1903. Un altre volum documental recull el tema de les Eleccions Municipals, sobretot a partir de 1977, en endavant. També es tracten aspectes generals sobre la població: el padró municipal d'habitants des de 1911, els diversos certificats emesos des de 1972. Un altre conjunt important el forma el Jutjat de Pau documentat des del 1884 junt a la correspondència vària tramesa des de 1938. L'arxiu municipal també consta d'un destacat fons fotogràfic variat amb imatges sobre el municipi, els seus indrets i elements arquitectònics; i també alguns aspectes de la vida quotidiana i rural, tot i que hi manca un fons cultural.

L'ordenació de l'arxiu municipal, no complert del tot, es realitzà durant l'estiu del 2001 per part de les mateixes administratives de l'Ajuntament de Sant Martí de Centelles.

L'arxiu municipal de Sant Martí de Centelles és un fons documental força modern, amb documents que no reculen de mitjans del segle XIX. Aquest fet s'ha de relacionar amb les característiques del propi municipi i la seva història. La gran dispersió de la població en diferents masos i parròquies va portar a la disgregació de les fonts documentals a mans eclesiàstiques i a particulars. Però sobretot el fet que Sant Martí de Centelles formés part de l'antic terme feudal, posteriorment baronia i finalment, a partir del 1599, comtat de Centelles no constituint-se com a municipi autònom fins el 1840, ha marcat de forma significativa la seva trajectòria municipal i el seu registre documental.

PLADEVALL, A. (1987). Centelles. Aproximació a la història d'un poble. Ajuntament de Centelles.