Arxiu històric de la parròquia de Sant Cristòfol de Begues Begues

  Baix Llobregat
  Carrer Alacant, 8
  370

  Coordenades:

  41.33195
  1.9224
  409828
  4576168
  08020 - 380
  Patrimoni documental
  Fons documental
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  XIV-XXI
  Regular
  La organització moderna de l'arxiu va servir per localitzar documents amb estrips, manques de suport documental, tinta esvaïda, afectacions per tinta ferrogàl·lica, pols, humitats, fongs i lepismes.
  Física
  Fàcil
  Altres
  Privada accessible
  Parròquia Sant Cristòfol de Begues
  Oriol Vilanova

  Es tracta de l'arxiu més important del municipi de Begues, pel seu caràcter històric i per les dades que conté sobre la població beguetana des del segle XIV. La documentació que s'hi recull és un patrimoni documental estratègicament valuós per conèixer la història de la parròquia de Begues i de l'església a Catalunya, però sobretot ho és per les persones i famílies beguetanes: de la seva vida, dels seus actes personals i de les activitats econòmiques i socials que han deixat rastre en les múltiples tipologies documentals de l'arxiu fins el segle XXI. El tractament de l'arxiu ha suposat la identificació de diferents fons d'arxiu: parròquia de Sant Cristòfol de Begues, organització municipal de Begues, famílies Petit de la Clota, Campamar i Petit de les Planes. El quadre d'organització dels fons documentals de la parròquia de Begues és el següent:1. A Fons Parròquia de Sant Cristòfor de Begues 2. B Fons municipal de Begues; 3. Fons patrimonial Petit de la Clota; 3.1. C Subfons Petit de la Clota; 3.2. D Subfons Campamar;3.3. E Subfons Petit de les Planes. La documentació de l'arxiu es presenta bàsicament en suport paper, una petita part són pergamins. Se n'han comptat una quarantena, entre el fons de pergamins pròpiament dit i els reutilitzats com enquadernacions de llibres. El document més antic de l'arxiu, és un pergamí datat el segle XIV que no està relacionat directament amb Begues. Es conserven 5 documents del segle XV, la documentació seriada es comença a produir a partir de la segona dècada del segle XVI. El fons està compost per 3.652 unitats de catalogació en diversos formats documentals: llibres, enquadernacions diverses, plecs, expedients, documents solts en pergamí i paper. Comptant els 969 documents identificats i descrits sumàriament en el buidatge de llibres i plecs, la suma puja a 4.620 documents.

  AAVV (2009): " Organització de l'arxiu històric de la parròquia de Sant Cristòfor de Begues: Segles XIV-XXI". Dos punts, documentació i cultura. Barcelona (Inèdit). AAVV (2009): "Descripció NODAC dels fons documentals de l'Arxiu Històric de la Parròquia de Sant Cristòfor de Begues". Dos punts, documentació i cultura. Barcelona (Inèdit). MATA I VENTURA, Víctor (2008): "Organització de l'Arxiu Històric de la parròquia de Sant Cristòfor de Begues". L'EIXARMADA, nº10, juliol. Edita: Centre d'Estudis Beguetans. Begues.