Àncora de d'Avinguda Catalunya Cubelles

Garraf
Rotonda av. Catalunya
10

Coordenades:

41.20923
1.68032
389363
4562823
08074-127
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament de Cubelles
Josep Anton Pérez Arriaga

Àncora de ferro de grans proporcions. Es tracta d'una àncora de tipus Almirallat que es caracteritza per tenir una peça llarga (anomenada cep) que, fixada a l'extrem de l'àncora perpendicularment al pla determinat pels dos braços (part inferior de l'àncora) i la canya (part perpendicular), fa adoptar a l'àncora la posició més adient perquè una de les ungles es clavi en el fons marí. També hi ha una part de la cadena que servia per ancorar al vaixell, s'ajunta en un peça rodona anomenada cigala, mitjançant un grillet d'unió.

Àncora cedida per la central tèrmica Foix mitjançant conveni de cessió signat el 13 de setembre de 2017 i ratificat per acord de la junta de govern local de 28 de març de 2018. Es tracta d'una cessió que va fer fa Endesa Generación, SA. Central térmica del Foix 1975-2015.