Aljub del Masdencoll
Folgueroles

  Osona
  Mas del Masdencoll
  Emplaçament
  A la banda sud-est del terme municipal, al nord-oest, a l’entrada de la masia
  605 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93676
  2.33533
  444899
  4642968
  Número de fitxa
  08083 - 42
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Regular
  La part de migdia de la construcció està mig enderrocada
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 001604200DG44D
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Estructura aïllada de planta rectangular, amb unes mides aproximades d’uns quatre metres d’amplada per tres de longitud i uns dos metres d’alçada. Està formada per una gran volta de canó bastida amb pedra disposada a sardinell i amb un túmul de terra que la cobreix. La volta està sostinguda per dos murs laterals de traçat rectilini, bastits amb pedra disposada de forma regular lligada amb morter de calç. L’interior compta amb una fornícula rectangular situada al mur de tramuntana i s’observen restes del revestiment arrebossat que cobria els murs laterals. L’estructura es troba malmesa per la banda de migdia.

  Aquest aljub era utilitzat per a guardar-hi aglans. Els aljubs solien estar en un lloc arrecerat i humit per facilitar que els aglans, que estaven en remull, s’estovessin. Aquests aglans es barrejaven amb una mica de farina i els donaven per menjar al bestiar (principalment porcs). Era un aliment assequible que no suposava una despesa massa elevada per a la masia.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació B.11.