Ajuntament de Tiana Tiana

Maresme
Plaça de la Vila, 1

Coordenades:

41.48174
2.26901
438972
4592495
08282-36
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
XIX final
1896
Isidre Reventós i Amiguet
Bo
Legal
BPU, Nivell C (núm CPAA 36) 17/07/2002
IPA 9151
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Tiana
Àlvar Sáez Puig

Edifici civil format per dos cossos laterals de planta baixa i pis, i un cos central més elevat sobre el que recau la major part de l'ornamentació. Aquest cos tendeix a marcar la verticalitat de l'edifici, contrastant amb els cossos laterals, Cal destacar el pòrtic inferior suportat per dos pilars, la balconada que ocupa tot el segon pis del cos central, les motllures geomètriques que decoren les finestres, les balustrades de les finestres dels cossos laterals, la cornisa suportada per mènsules que s'allarguen i recorren gran part de la façana, arribant a esdevenir veritables elements decoratius, i les antefixes que decoren la mateixa cornis.
Les cobertes del terrat són transitables.

Compost per dos edificis: l'antic i l'annex de l'antiga escola. L'interior molt reformat té un pati central de l'antiga escola. A l'edifici antic, l'escala principal està en el cos central com a accés a la sala de plens. Ha estat reformat per la unió d'ambdòs edificis.

Edifici del 1896 projectat per l'arquitecte Isidre Reventós i Amiguet.

Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 1. Tiana.