Ajuntament de Jorba
Jorba

  Anoia
  Carrer Major, 2
  Emplaçament
  Nucli urbà de Jorba.
  404

  Coordenades:

  41.60175
  1.54873
  379061
  4606578
  Número de fitxa
  08103 - 2
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XIX
  Any
  1884
  Estat de conservació
  Bo
  La façana va ser renovada l'any 2015.
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Accés
  Obert
  Administratiu
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Jorba
  Autor de la fitxa
  Xavier Bermúdez - iPAT Serveis Culturals

  L'edifici de l’Ajuntament es troba situat a l’extrem de llevant del carrer Major, entre aquest i el carrer del castell. La seva planta és rectangular, si bé el seu terç oriental té una orientació una mica desviada cap al sud que fa pensar que l’edifici té l’origen en dues finques annexades, que actualment mostren un alçat unitari amb planta baixa i primer pis. Degut al desnivell que separa els dos carrers entre els quals es troba, la façana de darrera té només planta baixa.

  La façana principal està encarada al sud, està ordenada en tres segments, cadascun dels quals compta amb tres finestres en planta baixa i un balcó central (amb barana de forja)flanquejat per dues finestres més petites. L’excepció és el segment del mig, ja que té la porta principal com a obertura central de la planta baixa.

  L’acabat de la façana és arrebossat, de color blanc a les obertures (rematades amb arcs plans) i crema a la resta. L’aparell constructiu queda ocult, i està format essencialment per maçoneria, amb les obertures inferiors en blocs de pedra sorrenca i possiblement de maó a les superiors. Una motllura recorre tota la façana a l’alçada de la base dels balcons.

  A la llinda de la porta principal s’hi observen dues peces gravades en pedra (que, degut a l’arrebossat, no es veu si formen part d’un mateix bloc o bé són elements independents): la superior, amb l’escut municipal, quarterat, amb el castell i el cometa dels Rajadell duplicats; la inferior, amb la data 1884.

  La coberta decanta a dues aigües, cap al sud i cap al nord. Al lateral de llevant de l’edifici hi ha un mural ceràmic.

  A inicis del segle XX, l’edifici havia allotjat l’escola municipal.