Xalet Casas i Maset Carles
La Palma de Cervelló

  Baix Llobregat
  Av. Catalunya, 19-21
  84

  Coordenades:

  41.41061
  1.9715
  414040
  4584851
  Número de fitxa
  08905 - 26
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  Segle
  XX
  Any
  1935
  Estat de conservació
  Bo
  Deixalles i teulada amb un forat a la part del magatzem
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA: 18288
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Varis propietaris
  Autoria de la fitxa
  Xavier Esteve Gràcia

  Conjunt de dues cases construïdes a dos nivells, amb un magatzem adossat a la part posterior d'aquestes. Les cases són de planta rectangular, amb teulada de teula àrab a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. La façana principal de les cases, situada a peu de l'Av. Catalunya, s'emplaça al primer pis de l'edifici pel desnivell natural del terreny. La composició de les façanes és simètrica. El parament està arrebossat i pintat. La façana és coronada per una balustrada on les alineacions de balustres tornejats són trencades per pilars decorats amb motllures que creen un relleu geomètric i coronats per boles i copes a manera de capcim. Al centre de cada casa, al mig de la balustrada hi ha un rebaix motllurat enrajolat on hi ha escrit amb lletres blaves el nom de les cases: "Xalet Casas" i "Maset Carles". Cada casa compta amb una porta i una finestra en aquesta façana. En tots els casos, sobre seu hi ha una decoració formada per motllures amb motius de garlandes i oves. Igualment, sobre de cada obertura hi ha un òcul ornamentat amb garlandes. En el cas del Maset Carles, a més, al damunt de la porta s'hi ha construït també una cornisa coberta per teula àrab a un aiguavés. A les façanes laterals hi ha en aquest mateix pis tres finestres i un balcó a cada banda, situades simètricament a banda i banda de les edificacions.
  Entre la façana principal i el carrer hi trobem sengles patis que rodegen la façana principal i les dues laterals. La barana principal combina un sòcol d'obra cobert per una barana de ferro fotjat. Tres pilars rematen la barana i flanquegen la porta. Aquests estan coberts per capitells ornats per diferents motius geomètrics capitell. Originalment estaven tots decorats per capcims en forma de boles o copes, però en el cas del Maset Carles, les copes que flanquejarien el portal d'accés han estat substituïts per fanals.
  La façana posterior és l'única que no ha estat arrebossada, i s'hi pot observar encara el seu parament de maçoneria de pedra irregular, utilitzat el gres com a matèria primera principal. És en aquesta cara on s'hi ha bastit un magatzem. Es tracta d'una edificació de planta rectangular amb coberta de teula àrab a dos vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal. La façana principal, de mamposteria de blocs de gres, disposa d'un portal central i dos finestrals a banda i banda, tots d'arc rebaixat. A sobre del portal hi ha tres finestrals estrets que consisteixen en un de central d'arc apuntat, al que se li adossen, a banda i banda, dos meitats d'arc de mig punt. Totes les obertures d'aquesta façana estan construïdes amb maons. Les façanes laterals estan construïdes sobre un sòcol de mamposteria de blocs de gres, a on s'alça un parament de maó de tres quarts amb pilars que reforcen l'estructura. Disposen també de dues finestres d'arc rebaixat i, en la façana que s'obre a llevant, s'hi obrí un nou portal.

  El Xalet Cases fou construït el 1935. El Maset Carles ho fou el 1936.

  AAVV (2011) Revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de la Palma de Cervelló (POUM). Catàleg de béns protegits. Ajuntament de la Palma de Cervelló. p. 28-29.