Volta de Cal Palet Martorell

Baix Llobregat
C. Francesc Santacana, 12

Coordenades:

41.47411
1.92782
410477
4591945
08114-130
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Estructural
Privada
0520206DF1902S0001QM
Dídac Pàmies Gual. SPAL

La volta és un pas que existeix a la finca del carrer Francesc Santacana 12, que comunica el carrer Lloselles amb la plaça de l'Església. És una volta catalana, d'arc rebaixat amb ceràmica rectangular col·locada de pla.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 19 BPU-01.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Es tracta d'un pas, sota l'edifici del carrer Santacana número 12, que des del carrer Lloselles dona pas a la plaça de l'església. Es conegut per la volta del Palet ja que molt a prop es troba la casa natal del Tenor Josep Palet, nascut l'any 1876 al número 18 del carrer Santacana.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.