Vila Estruch Sant Llorenç d'Hortons

Alt Penedès
C. Anselm Clavé, 11
213

Coordenades:

41.46577
1.82442
401830
4591131
08222-210
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
1912802DF0911S0001FZ
Jordi Montlló Bolart

Torre als quatre vents envoltada de jardí per tres dels seus costats, la façana nord delimita directament pel carrer de Santa Filomena. És de planta rectangular i consta de planta baixa i dos pisos. La coberta és de teules àrabs a dues aigües, amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada al carrer Anselm Clavé. El pis superior sembla un afegit posterior i no segueix l'estil originari de la casa. Els parament són llisos a excepció dels angles on hi ha un recreixement en forma de carreus i en les obertures. Per damunt la planta pis hi ha una balustrada que fa de barana de la planta segona, però que hauria estat el coronament de la configuració originària de la casa. La segona planta, en aquesta part de la casa, fa de galeria amb tres obertures de llinda recta. Una paret delimita els tres costats de la finca, amb una primera fase de paredat i al damunt una balustrada i cupresos al darrera. L'entrada es delimita per pilars de pedra amb una porta metàl·lica que dona accés a unes escales, perquè la casa està a un nivell superior del carrer. Entre els pilars una arcada de ferro permet llegir amb lletres del mateix material el nom de Villa Estruch

L'actual trama urbana de Sant Llorenç no es comença a dibuixar fins a finals del segle XIX i principis del XX, quan encara hi havia tres barris separats entre ells: el barri del Roser, el barri de Santa Filomena i el barri de la Font, amb el carrer Major com a camí principal i eix vertebrador. A finals del segle XIX hi ha set carrers: Sant Isidre, Roser, Sant Antoni, Santa Filomena, Migdia, Major i de la Font. Aquesta estructura de barris aïllats es manté fins l'any 1926 quan es presenta el primer pla d'ordenació urbanística elaborat per l'arquitecte municipal Josep Ros Ros (1914-1941). Aquesta casa correspon a aquesta darrera fase.

BOSCH CASADEVALL, Josep Maria (2008). La formació urbana d'Hortons. Els primers carrers; dins el programa de Festa Major del 2008, Sant Llorenç d'Hortons, pàgs. 30 i 31.