Tosselles Santa Maria d'Oló

Moianès
Sector central del terme municipal
Des de la cruïlla posterior al mas Rovira camí en direcció nord-est uns 600 m
586

Coordenades:

41.86288
2.03814
420170
4634999
08258-100
Patrimoni immoble
Edifici
XIV-XIX
Dolent
En ruïna
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08258A011001200000AB
Jordi Piñero Subirana

Ruïnes d'un antic mas d'origen medieval. És de dimensions mitjanes i està emplaçat en un contrafort de l'altiplà on hi ha actualment el mas Rovira. Se'n conserven els murs al nivell de fonamentació i fins a una alçada aproximada d'un metre. El cos residencial adopta una planta rectangular i tenia un barri amb diversos coberts a la part davantera, enfront de la façana principal, que estava encarada vers el sud-oest. Però en l'estat actual tan sols s'insinua un buit que devia correspondre al portal. La part més ben conservada és la posterior, on s'hi poden veure dues tines cilíndriques revestides amb els típics cairons.

Informació oral facilitada per Llorenç Rovira Armenteres
Aquesta casa no està inclosa en el Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de Santa Maria d'Oló.

Aquest mas té un origen medieval i en coneixem algunes notícies referides als segles XIV i XVI. En un llistat dels veïns que es reuniren el 1394 per la redempció dels drets senyorials del terme hi consta Berenguer de Tuselles; cal suposar que era el cap de casa. En el fogatge de 1515 hi consta "la casa d'en Tosselles", pertanyent a la parròquia de Santa Maria d'Oló. I en el fogatge de 1553 hi apareix Joan Toselles. Així doncs, està clar que el mas era habitat per una família de cognom Tosselles. No en coneixem més notícies documentals, però suposem que va sortir consolidat de la crisi baix-medieval i va prosperar als segles XVIII i XIX. Sembla que les seves terres s'estenien a l'altiplà situat més al sud, on actualment es troba el mas Rovira. En aquest indret més planer al segle XIX, coincidint amb el moment d'apogeu de la vinya, s'hi originà un raval pagès en forma de carrer, cal suposar que per voluntat dels mateixos propietaris de Tosselles. Era conegut com el Carrer de Peucalçó, i tenia sis cases més una setena casa aïllada: cal Felip. Constituïen un conjunt de casetes adossades molt petites, cadascuna amb els seus terrenys que incloïen vinya i oliveres. Aquest raval es devia abandonar a finals del segle XIX o principis del XX, després de la crisi de la fil·loxera.
Pel que fa a Tosselles, la casa devia entrar en decadència probablement també per aquesta època. En un llistat de cases rurals de 1930 encara consta com a habitada, però ja entrat el segle XX va restar en bona part desocupada i inicià el procés d'enrunament. A mitjans de segle XX el propietari era un home d'Oló que també posseïa cal Felip. Entorn de 1954 la finca es va posar a la venda i la va comprar Magí Rovira, que ja hi treballava algunes terres. En tots aquests anys el mas Tosselles ha restat abandonat, però la família Rovira en canvi va reedificar una casa a l'indret on hi havia l'antic carrer de Peucalçó, coneguda avui com a mas Rovira.

PLADEVALL, Antoni; FERRER, Llorenç i altres (1991). "Oló als temps medievals", "Època moderna i contemporània", Oló, un poble, una història. Associació Castell d'Oló, Santa Maria d'Oló, p. 63, 73, 107, 108.