Torrent de Rials Alella

Maresme
Marge est del Torrent de Rials
a 100 m de l'encreuament del Camí del Mig amb el torrent, al nord de l'autopista C-32.

Coordenades:

41.4901
2.30612
442078
4593397
08003-290
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
I-V dC
Regular
Indeterminat
Legal
ZIA (Catàleg Patrimoni d'Alella - 2010)
Difícil
Productiu
Privada
varis propietaris
Jordi Montlló Bolart

Josep Ramírez informà Marta Prevosti, entorn l'any 1980, de l'aparició de ceràmiques romanes en superfície, en uns camps propers al Torrent de Rials (PREVOSTI 1981, p.47). Es tracta d'una notícia confusa. En la Carta Arqueològica d'Alella (1987) es considera que pot tractar-se del mateix jaciment que l'Hort d'en Font, si bé la descripció de la situació realitzada per la Dra. Prevosti sembla indicar que l' indret s'ubica al marge est del torrent. En el plànol de situació dels jaciments inclosos en la seva publicació, Prevosti l'ubica, efectivament, en aquesta àrea, si bé al sud de l'autopista.
Durant la realització de la Carta Arqueològica d'Alella, l'any 1987, els membres de la Masia - Museu Can Magarola no van aportar més dades sobre el jaciment.
És possible que el jaciment estigui situat al marge est del Torrent de Rials, segons la descripció original publicada per Prevosti. La relació amb el jaciments de l'Hort d'en Font i Can Patxiu és molt probable. En la visita a l' indret durant la revisió del Catàleg del Patrimoni Arqueològic d'Alella (2004) no s'hi va observar cap tipus d'indici de restes arqueològiques. Els camps es disposen en diverses terrasses i molt d'ells són coberts per hivernacles, dificultant l'observació de sòl.

No es té notícia de la conservació de materials. Cal relacionar el jaciment amb els propers de l'Hort d'en Font i Can Patxiu.

Referències orals proporcionades per Josep Ramírez a Marta Prevosti, entorn l'any 1980.

AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella.
Carta Arqueològica d'Alella. Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (IPAC). Generalitat de Catalunya, 1987.
FONT, Josep (2004). Catàleg del patrimoni arqueològic d'Alella. Inèdit.
PREVOSTI, Marta (1981). "Cronologia i poblament a l'àrea rural d'Iluro". Caixa d'Estalvis Laietana. Mataró, pàg. 47.