Torre Montserrat Begues

Baix Llobregat
Passatge de Sant Martí, 10
A la confluència del Passatge de Sant Martí amb el carrer Gavà.
376
08020-411
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1920
Bo
Legal
Text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre de 2007)
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 08020A02509000
Oriol Vilanova

Edifici de planta rectangular amb planta baixa, pis i golfes, i teulada de teula àrab a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. La façana principal presenta les obertures disposades simètricament. Així, al centre de la planta baixa trobem el portal d'entrada a l'immoble, amb porta de fusta de doble batent, rectangular, sense decoració, però emmarcada en un marc d'estuc que, a la part inferior, es perllonga en un sòcol que va fins els extrems de la façana. A banda i banda de la porta hi ha una finestra rectangular amb reixa de ferro forjat. A nivell del primer pis, centra la façana una porta amb balcó i barana de ferro forjat, flanquejada per dues finestres sense balcó situades simètricament sobre les finestres de la planta baixa. Les tres obertures d'aquest primer pis presenten la part superior decorada amb un enrajolat de rajoles blaves amb sanefes i franges de puntejats blaus i grocs. Per sobre de la finestra central trobem una petita finestra corresponent a les golfes, igualment quadrada i amb la mateixa decoració d'enrajolat a la part superior. Corona la façana un capcer en forma de semicercle al centre del qual destaca un interessant exvot enrajolat on es representa una Mare de Déu de Montserrat amb el Nen i uns escolans als seus peus, adorant-la; al fons hi ha les muntanyes de Montserrat. A la banda dreta, l'edifici té una extensió probablement no original, dotada, a nivell de la planta baixa, d'una altra porta d'entrada. Sobre aquesta porta hi ha una petita finestra, a l'alçada del primer pis, amb la part superior decorada amb l'enrajolat ja descrit per a les obertures del primer pis.

Al text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre de 2007) apareix el Raval d'en Martí.