Torre del Senyor Enric Els Hostalets de Pierola

Anoia
C. J. Mestre Lladós, 1
Nucli urbà dels Hostalets de Pierola
358 m

Coordenades:

41.53353
1.77097
397474
4598716
08162-125
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1920
Bo
Inexistent
Sí, IPA, 5519
Fàcil
Altres
Pública
Ajuntament dels Hostalets de Pierola
Natàlia Salazar Ortiz/Jordina Sales Carbonell

Edifici aïllat format per dos cossos, envoltat per un mur de pedra i maó. Els dos cossos són: un a la façana principal de planta baixa, pis, una torratxa i un petit terrat, i un segon darrera d'aquest format per planta, pis i terrat. La façana principal destaca per la seva simetria. En les obertures de la planta baixa s'ornamenten les llindes amb motllures de tema vegetal fetes de pedra artificial. És interessant el voladís de la teulada, de ceràmica vidrada, tan a la façana com a la torratxa. A la façana posterior destaca el porxo i la terrassa amb barana de pedra artificial
Destaca el cos que té la façana principal amb un petit terrat coronat per merlets i un voladís a les cobertes fet amb ceràmica vidrada, així com una torre més elevada a la part posterior.

L'edifici és conegut també amb el nom de Torre Cucurella.

Edifici construït cap a 1903 per Enric Cucurella i Vidal. La construcció es va fer en dues etapes: una primera, que segons el permís d'obres municipal data de 1903, en la qual es va construir la planta baixa, i en la segona a mitjan de la segona dècada del segle XX la resta de l'edifici. L'any 1983 va ser adquirit per l'Ajuntament i fou la seu del consistori fins l'any 2008, en que aquest servei es traslladà al nou edifici aixecat al solar ocupat antigament per la casa de Cal Figueres.

ESTRADA, Gemma (1992): "Ajuntament (Torre Cucurella)", Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Barcelona.
ESTRADA, Gemma; ASENSI, Rosa M. (1997): Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. L'Anoia, Barcelona, p. 87.