Torre de la Serra
Sant Pere de Ribes

  Garraf
  La Serra

  Coordenades:

  41.25567
  1.75328
  395554
  4567889
  Número de fitxa
  08231 - 3
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Popular
  Segle
  XV - XVI
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIN
  National Monument Record
  Defensa
  BCIN. R-I-51-5666
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 1722
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001603100CF96H0001AQ
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.

  La torre de defensa de la Serra està adossada a la façana de garbí del mas del mateix nom, situat al sud oest del nucli de Ribes. És una construcció de planta quadrangular i tres nivells d'alçat, de la qual només són visibles la façana de garbí i part de la de mestral. La façana de garbí presenta una finestra en cada nivell, totes d'arc pla arrebossat amb l'ampit motllurat. A la planta baixa de la façana de mestral hi ha una altra finestra de les mateixes característiques. En ambdues façanes, a nivell del tercer pis, hi ha una espitllera tapiada. L'accés a la torre es troba a l'interior de la masia, a l'alçada del segon nivell. Els pisos estan coberts amb volta de canó. Al coronament de la torre s'hi observen restes de mènsules que podrien haver sostingut una corsera. La part superior està habilitada com a terrassa, a la qual s'accedeix per una escala de cargol des de les golfes de la masia. El parament dels murs és de pedra irregular disposada en filades, revestida amb una capa de morter, deixant els angles cantoners amb els carreus escairats vistos. Des de la terrassa hi ha un ampli domini visual sobre tota la contrada.

  El nom de Saserra està documentat a la zona des del segle XII. Les primeres referències documentals de la masia les trobem al segle XVI, quan pertanyia als Roig de la Serra. Durant el segle XIX s'hi va fer una gran reforma, tal com ho testimonien les diverses inscripcions de la façana. Actualment encara es troba en mans de la mateixa família.

  CAMPS I ARBOIX, J.; CATALÀ, F. (1966). Les cases pairals catalanes. Barcelona: Edicions Destino. CATALÀ, P. (1990). Els Castells Catalans. Barcelona: Rafel Dalmau. DIVERSOS AUTORS (1991). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. El Baix Penedès. El Garraf. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Pere de Ribes (Garraf). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.