Tombes procedents de la necròpolis del Serral
Santa Maria de Miralles

  Anoia
  Sant Romà
  Emplaçament
  Al costa del mur exterior església sant Romà
  493

  Coordenades:

  41.49924
  1.52981
  377291
  4595223
  Número de fitxa
  08257-6
  Patrimoni moble
  Tipologia
  Element urbà
  Antic
  Paleocristià
  Segle
  IV-V
  Any
  1997
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Ornamental
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Santa Maria de Miralles
  Autor de la fitxa
  F. Xavier Menéndez

  Tres tombes procedents del jaciment altmedieval de El Serral, traslladades i instal·lades amb finalitats divulgatives i ornamentals al costat exterior de l'església de sant Romà, al costat de l'absis, a l'aire lliure.

  Al 1995 es va excavar la necròpolis tardoantiga de El Serral (S.IV-V) a càrrec de Jordina Sales. Al destruir-se el jaciment, es van recuperar i traslladar i instal·lar tres tombes (veure fitxa jaciment 57). Hi ha un plafó explicatiu amb plantes (Ajuntament-DIBA). Segons ell, el projecte i execució del conjunt va ser a càrrec d'ARA (Area de Recerques Arqueològiques de la Catalunya Central) i Ramon Ferres i Borràs, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Octubre 1997.

  Son tres de les tombes del jaciment excavat el 1995 (veure fitxa jaciment 57). El conjunt arqueològic estava composat per setze tombes de lloses, un fons de cabana i tres estructures d'ús desconegut d'època tardoantiga (S. IV-V dC). Les estructures funeràries consistien en fosses excavades al sól i revestides de lloses i foren reutilitzades ja que les 16 fosses van proporcionar 26 individus inhumats. Les fosses presentaven una orientació E-O, la qual cosa fa pensar en un ritual d'enterrament cristià.

  Consell Comarcal de l'Anoia. L'Anoia en viu. Viu el turisme. Guia Comarcal. Area Turisme Consell Comarcal de l'Anoia. Igualada, 2007