Terrasses de la Massana Font-rubí

Alt Penedès
A l'alçada del km 10 de la BP-2126, just sota el camí asfaltat que va cap a Mas Moió
351

Coordenades:

41.42078
1.63543
385969
4586368
08085-17
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Regular
No s'hi ha dut a terme cap intervenció arqueològica sistemàtica i, per tant, es desconeix l'estat de conservació del jaciment
Inexistent
Sí (CC.AA. 3949)
Fàcil
Productiu
Privada
08084A02800008
Miquel Gea i Bullich

Taller de sílex a l'aire lliure. Les restes lítiques són quasi exclusivament en sílex gris-blavós (algun fragment de quars) amb putns de deshidratació i escasses restes de crostes calcàries, el que fa pensar que sense estar en sols fossilitzats coluvionats, tampoc han estat a l'aire lliure, ja que, sinó, estarien totalment deshidratats. S'ha d'interpretar, doncs, que el seu aflorament és un fet relativament recent i provocat per les feines agrícoles. Sembla que l'indret podria haver estat un lloc de fàcil acampada i abundant aigua per als caçadors del Pleistocè inicial. Per aquest motiu no es creu en una dinàmica de terrassa per al jaciment, entre d'altres raons perquè en el substrat no s'ha vist cap acumulació de còdols, sorres o graves que permetin afirmar-ho. Es consideren dos moments per a la indústria escampada en aquest jaciment: un del Paleolític Mitjà que es pot adscriure a les indústries anomenades mosterianes i uns reaprofitaments més tardans, possiblement de cronologia epipaleolítica.

El material que es recollí durant la confecció de la Carta Arqueològica de l'Alt Penedès, l'any 1990, es troba al Museu de Vilafranca del Penedès.

El jaciment fou prospectat l'any 1957 per P. Giró i Romeu, Delegat Local de la "Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas" sense que individualitzés específicament aquesta zona més que amb el nom de "Vessant de la Riera de La Massana" (entre la carretera i la riera).

-CEBRIÀ, Artur; SENABRE, Maria Rosa; RIBÉ, Genís (Inèdit). Carta Arqueològica de l'Alt Penedès.