Ajuntament de Font-rubí - Casa de la Vila Font-rubí

Alt Penedès
Plaça de l'Ajuntament, 1
314

Coordenades:

41.41405
1.65177
387323
4585599
08085-18
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Bo
Legal
Bé protegit (Revisió NN.SS. Plan. Urb. Tipus b)
Sí (IPA.12077)
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Font-Rubí. Plaça de l'Ajuntament, 1 - Guardiola de Font-rubí
Miquel Gea i Bullich

Seu del consistori de Font-rubí. L'edifici, d'estil popular, fou construït amb aquesta finalitat l'any 1890. Presenta planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos de teula àrab i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a tramuntana. Compta amb planta baixa, planta pis i planta sotacoberta. La façana principal presenta una composició totalment simètrica en base a tres franges verticals: la central compta amb l'accés principal, amb muntants i arc escarser de pedra treballada i al que s'hi accedeix mitjançant unes escales, mentre que a les plantes superiors s'obre un balcó, amb llinda en forma d'arc escarser a la planta sotacoberta. Les dues franges verticals dels extrems són simètriques i compten amb dues finestres rectangulars verticals a la planta baixa, un balcó corregut amb dues obertures allindades a la planta primera i dos petits balcons amb obertura única allindada a la planta sotacoberta. Per sobre la planta sotacoberta hi trobem una cornisa que es desenvolupa en tres trams.

Cal remarcar les baranes dels balcons de la planta primera