Soler Lladrus / Ca l'Oliva Calaf

Anoia
El Soler Lladrús. 08280 Calaf
Camps situats a l'entorn del Soler Lladrús.
682

Coordenades:

41.70939
1.48182
373696
4618624
08031-56
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Edats dels Metalls
Antic
Ibèric
Romà
XIX aC-V
Dolent
Es troba ocupat per camps de conreu.
Legal
AEA. Catàleg de Béns a Protegir
CC.AA: 12006
Fàcil
Sense ús
Privada
08031A00700015
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

En varis camps situats per sota del mas i a l'altra banda del torrent, apareixen superficialment i de manera molt dispersa restes ceràmiques, sense que es localitzin estructures. Pel que fa al material, apareix ceràmica romana, ibèrica i del bronze. També apareixen destrals i una dena, així com esclats i làmines de sílex

Jaciment descobert pel Sr. Ramon Manau.