SOBRESTRADA Avià

Berguedà
Casa Sobrestrada. Sobrestrada. 08610 AVIÀ
A la dreta de la carretera de Berga a Avià, abans d'arribar a l'accés al nucli urbà.

Coordenades:

42.08549
1.82031
402431
4659941
08011-105
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
XV
1386
Regular
Inexistent
3020/ Any 1983
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 001A00008
María del Agua Cortés Elía

Masia de planta rectangular amb teulada a dues vessants i carener paral·lel a la façana que és orientada a ponent. Les cantoneres són fetes amb carreus ben tallats mentre que els murs són de pedres barrejades no arrenglerades i arrebossades. Un petit cobert situat al costat de la porta ha servit per unir aquesta casa a un edifici de nova construcció on es va situar un restaurant. La casa manté l'estructura de tres crugies perpendiculars al carener de la teulada i separades amb dos murs de pedra molt gruixuts. Té planta baixa, pis i golfes. Al pis s'accedeix a través d'una escala de maó amb la vora de fusta. Al costat esquerre es va afegir un paller al que s'entra directament des de l'exterior amb una escala de maó. Actualment els baixos de la casa els ocupa un club musical i el pis s'està rehabilitant com a botiga i club de parapent.

Actualment s'estan fent obres de rehabilitació a la casa i a l'entorn.

El topònim Sobrestrada el trobem amb certa freqüència a la documentació de cal Mas: 1406 terra de Bernat de Sobrestrada, 1447 Arnaldo de la vila de Sobrestrada, 1460 terra de Geroni de Sobrestrada, 1507 terres de Sobrestrada. La ubicació de les terres correspon a les que ocupa el mas actualment. El 10 de març de 1496 Antoni Sobrestrada ven el mas a Arnau de Santamaria, i consta que el mas va ser edificat en una terra erma que Bartomeu Cardona i la seva filla Joana van vendre a Francesc de Sobrestrada el 19 de maig de 1386 (ADS). L'any 1701 Jaume Santamaria i Corominas confessa el mas en el Capbreu del monestir de Serrateix com alou de l'Abat. Aquesta confessió la tornen a fer els seus hereus al 1729 i al 1763 (Francisco Corominas i Santamaria, altrament dit JaumeJuan) (ADS). Al Cadastre de 1767 el mas és propietat de Juan Corominas que viu al mas Parera, i al 1862 de Cayetano Corominas. A finals del segle XVIII es va casar la pubilla del mas Parera d'Avià amb l'hereu de can Salvans de Biure de Sagàs, que des del 1701 ja tenien terres a Avià i una casa al carrer de Dalt antre la rectoria i cal Mas Vell al 1767. A principis del segle XX i fruit d'aquest casament, la Parera i Sobrestrada són propietat dels Salvans.

Capbreu d'Avià de la Abadia de Serrateix. Any 1701- 1704. Any 1729-1732. Any 1763-1772. (Arxiu Diocesà de Solsona).
Cadastre d'Avià de 1767. Amillarament d'Avià de 1862. (Arxiu Municipal d'Avià).