Sistemes de paisatge agrícola Martorell

Baix Llobregat
Sud del terme municipal

Coordenades:

41.46609
1.92003
409815
4591062
08114-279
Patrimoni natural
Zona d'interès
Dolent
L'activitat agrícola és actualment vestigial.
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Tres sistemes diferenciats:
-Les terrasses fluvials: amb valor estratègic per producció agrícola; pel potencial del bosc de ribera als espais públics i com espai de laminació en avingudes.
-Interfluvi Llobregat-Anoia, amb oliveres i restes del paisatge agrícola dels conreus extensius del Penedès
-Peu de mont de la Serralada Litoral. Resten alguns conreus sota el parc de Sant Genís de Rocafort. Conreus d'horta a les terrasses fluvials i de secà a l'interfluvi i al peu de mont de la Serra d'Ataix.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa E 33 BPU-04.BAMP del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.