Sistema de Camins i Senders Martorell

Baix Llobregat
Serres de les Torretes i d'Ataix

Coordenades:

41.47515
1.92563
410295
4592062
08114-281
Patrimoni natural
Zona d'interès
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Es remarquen els camins que surten grafiats en un plànol topogràfic del 1914. Bàsicament la xarxa de camins a les serres de Les Torretes i d'Ataix i que connecten aquests indrets amb la Vila; els camins a les terrasses fluvials de l'Anoia (fonamentalment el passeig del Pontarró); i un petit fragment del camí de Prats a la vora sud del torrent de Llops.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa E 35 BPU-04.BAMP del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.