Sínia de Pere Romeu
Vilobí del Penedès

  Alt Penedès
  Els Prats. A tocar del torrent dels Llacs, prop del Barri de Bellver.
  Emplaçament
  A tocar del torrent dels Llacs, prop del Barri de Bellver En un marge a la dreta del camí de Bellver

  Coordenades:

  41.39403
  1.64729
  386914
  4583382
  Número de fitxa
  08304 - 64
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Contemporani
  Segle
  s.XX
  Estat de conservació
  Regular
  Sense ús i tapiada
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 016A00037
  Autoria de la fitxa
  Raquel Valdenebro Manrique

  Antiga sínia ubicada sobre marge dret del camí que mena del Barri de Bellver al torrent dels Llacs, a uns 300 m. del Barri de Bellver. Es tracta d'una estructura formada per un pou d'uns 140 cm de diàmetre excavat al terraque connecta directament amb la mina d'aigua i es troba revestit amb rajoles. A la superfície, la boca del pou es protegeix amb una estructura rectangular feta amb maons de 170 cm de llargada x 136 d'amplada x 70 cm d'alçada. A ambdos costats d'adossen dos braços rectangulars que s'adossen a la base de 44 cm d'ample x 103 de llarg x 177 d'alçada, sobre els quals es recolzen els dos eixos, la roda central i la de pinyons. Manca el fust vertical que finalitzava en un arnés per l'animal.
  Cap als anys 1915-1920, les necessitats d'aigua van anar creixent degut a l'extensió del regadiu, i això va provocar la construcció de sínies al costat dels pous. La sínia era semblant a un pou, amb el seu túnel i boca, i es connectava mitjançant un corredor amb la mina del pou, la qual cosa l'omplia d'aigua. L'aigua de la sínia s'extreia mitjançant un procedint mecànic, que consistia en dos eixos lligats, un vertical i un altre hortizontal, que movien una roda entorn a la qual es col·locava una cadena que anava justa dintre d'un tub. L'aigua es dipositava directament a l'estructura quadrangular que servia de bassa. Als eixos es lliga una biga de fusta de gran llargada, a l'extrem de la qual penja un tros de cuiro. Aquest aparell servia per lligar un animal que donava voltes i feia girar els eixos, la roda i la cadena per extreure l'aigua. Per les dates i les característiques cal pensar que aquesta era una sínia de rosari. Així l'aigua era pouada per una cadena que anava justa dintre d'un tub. Aquest tub, de tant en tant, s'estrenyia per tal de permetre la recollida de l'aigua. D'igual forma que amb els catúfols, l'aigua de la sínia anava a parar mitjançant una canalització a la bassa, on s'acumulava.
  Actualment l'accés a la boca de la sínia es troba tapiada per motius de seguretat.

  Les sínies més antigues acostumaven a ser de catúfols, és a dir, acostumava a lligar-se una cadena al voltant de la roda, que s'enfonsava dins la boca del pou de la sínia. Aquesta cadena comptava amb un seguit catúfols ( peces de ceràmica en forma de gerra) amb una boca a la part superior que recollia aigua, i un forat a la part inferior que permetia que, un cop dins l'aigua, l'aire sortís del catúfol i pogués entrar l'aigua. L'aigua que recollien els catúfols anava a parar a la bassa mitjançant una canal. Aquest sistema permetia extreure aigua de forma ràpida, mecànica i en grans quantitats. Les sínies construïdes a finals dels anys vint ja no eren de catúfols, sinó de rosari. Així l'aigua era pouada per una cadena que anava justa dintre d'un tub.Aquest tub, de tant en tant, s'estrenyia per tal de permetre la recollida de l'aigua. D'igual forma que amb els catúfols, l'aigua de la sínia anava a parar mitjançant una canalització a la bassa, on s'acumulava.

  La construcció de la sínia pot datar-se entorn als anys 1915-1920, quan el creixement del regadiu i les necessitats d'aigua van impulsar la construcció massiva de sínies al terme. El nom de la sínia "Pere Romeu" es troba sempre relacionat amb el nom de la partida on es troba ubicada, que normalment coincideix amb el nom del propietari que en aquells moments va impulsar la seva construcció. En aquesta ocasió, degut a la proximitat física, cal pensar que es tractava d'una sínia relacionada amb la casa o masia de Cal Romeu, al barri de Bellver.