Sínia de les vinyes de Cal Campmany Font-rubí

Alt Penedès
A les vinyes de Cal Campmany
256

Coordenades:

41.41039
1.68431
390036
4585151
08085-389
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08084A01100031
Miquel Gea i Bullich

Aquesta sínia és un clar exemple, ben conservat, del tipus de sínia que trobem a tot el municipi. El cos construït és de maó lligat amb morter de calç o ciment i tots els elements relacionats amb el sistema d'extracció són de ferro massís. És un tipus de sínia que pensem que s'ha d'ubicar cronològicament entre l'últim quart del segle XIX i el primer quart del segle XX. A Font-rubí són molt nombroses, amb estats de conservació molt variats. En cap dels exemplars visitats, però, hem trobat conservada la cadena que, unida a la roda de la sínia, servia per sostenir els recipients que anaven extraient l'aigua del fons del pou, normalment catúfols de ceràmica però, en sínies més modernes, com és el cas, aquests catúfols havian estat substituïts per "platines", una mena de platets de ferro recoberts de cautxú que feien la mateixa funció que els catúfols.

La sínia és, segons la Gran Enciclopèdia Catalana: Màquina d'elevar aigua que consisteix en una roda horitzontal, accionada per un animal que dóna voltes fermat a l'extrem d'un pal horitzontal solidari amb el seu eix, que engrana amb una altra roda vertical que mou una cadena sense fi, proveïda de catúfols en tota la seva llargada, l'extrem inferior de la qual és submergida a l'aigua del pou.
El topònim sínia prové de l'àrab i a Catalunya està documentat des de mitjans del segle XI. Sembla, però, que ja es coneixien a l'Orient Mitjà cap a l'any 200 aC.

CARRERAS, Joan (Dir.)(1978). "Gran Enciclopèdia Catalana". Volum, 13