Sindicat Agrícola
Sant Martí de Tous

  Anoia
  Plaça Sant Isidre. Nucli urbà.
  439

  Coordenades:

  41.56262
  1.52212
  376769
  4602271
  Número de fitxa
  08226 - 185
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XX
  Any
  1923
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  6925803CG7062N0001MX
  Autoria de la fitxa
  Núria Cabañas

  L'edifici de la Cooperativa Agropecuària es va edificar l'any 1923. Es troba situat davant la Plaça de Sant Isidre i actualment està format per un nau central i tres cossos annexes posteriors ocupant una superfície total de 2579 m2. La coberta és a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana.
  La nau principal o celler, de planta rectangular i d'una sola planta està construïda amb pedra i argamassa amb un parament irregular i com element decoratiu l'efecte visual dels maons que emmarquen les finestres i portals. La façana principal, situada al sud, consta d'una porta d'accés de grans dimensions emmarcada per dos pilars de maons i a la part superior tres grans finestrals emmarcats per pilars de maons que divideixen la finestra en tres. Damunt la finestra central hi ha la imatge de Sant Isidre, patró dels agricultors. A la banda oest, hi ha adossada una petita caseta amb les mateixes característiques constructives que era la corralina, un espai on antigament s'hi deixava el bestiar per vendre i que actualment està en desús. La façana est està completament arrebossada a excepció de la part del sòcol, de pedra i argamassa col·locades de manera irregular i coronat per una filada de maons col·locats verticalment. En la part superior hi ha 9 finestrals germinats i un cartell emmarat amb el nom de "Agropecuaria de Sant Martí de Tous. El Sindicat" i una petita porta, sobre el sòcol, per descarregar directament la collita. A l'interior hi ha un conjunt de pilars de maons que sustenten la coberta que antigament fou construïda amb biga, llata, rajols i teula. S'hi conserven 14 tines elevades, construïdes de formigó armat, i 9 tines soterrades que van deixar de produir vi a les acaballes de la dècada de 1990.
  Adossat a la façana nord, s'hi va edificar a la dècada dels anys 1990 un cos annex de planta quadrangular emprat com a magatzem de gra. La façana est, segueix les mateixes característiques constructives que la façana est de la nau principal. Està arrebossada a excepció de la part del sòcol, que és de pedra i argamassa i coronat per una filada de maons col·locats verticalment. A la part superior del sòcol s'hi distingeix una porta per on descarreguen el gra i damunt quatre finestrals germinats. La façana oest, és de totxo sense arrebossar i s'hi distingeixen quatre finestrals i una porta d'accés.
  El cos annex a l'oest del celler és de planta rectangular i de dos pisos. Presenta les mateixes característiques constructives, de pedra amb acabats de maons, no obstant, ha estat objecte d'obres posteriors. Actualment hi distingeixen dues portes d'accés peatonals i dues postes de dimensions més grans. A la part superior hi ha un total de 7 finestrals alguns dels quals encara conserven l'emmarcat de maons. Al pis inferior, a l'habitació est, s'hi conserva la zona del trull de l'oli i dues premses, utilitzades tant per oli com per vi. Aquesta sala es comunicava interiorment amb el celler mitjançant un arc apuntat, actualment tapiat amb totxos. L'estança oest antigament era un magatzem d'adob tot i que posteriorment es va convertir en un taller de reparació de maquinaria agrícola. Al pis superior hi ha diverses habitacions actualment utilitzades com a arxius i antics despatxos. Adossat aquest cos hi ha una petita caseta on s'hi alberga el mecanisme la bàscula.
  Finalment, el cos annexionat al nord d'auest, està construït amb maons i presenta algunes remodelacions posteriors. La façana oest mostra un total de 5 portes de grans dimensions per descarregar el gra i només consta d'un sol pis que comunicava amb la part superior del celler.

  La cooperativa va ser construïda l'any 1923 i finalitzada l'octubre de 1924. La idea va sorgir d'un grup d'agricultors, aproximadament uns 70 membres, recolzats per la llei de Sindicats de l'any 1906 amb la finalitat de poder elaborar i comercialitzar el vi i la collites. Aquesta idea inicial es va anar ampliant i a la dècada dels anys 1970 tenia diverses seccions per cobrir totes les necessitats del camp (vi, pinso, oli, adobs, magatzem...). A finals de l'any 1924 és va iniciar la construcció del molí d'oli i el 1929 el forn de pa.

  AAVV. (2003): Tous, mil anys d'història. Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1981.Editorial Claret, Sau.
  Diari El Sol de Tous. Butllatí informatiu del mil·lenari. Comissió del Mil·lenari de Sant Martí de Tous. Març de 1978. Núm. 1
  VIDAL, E. (2012): El Sol d'un home sol. L'obra del Camil dels Diaris. Edicions dels Amics de Tous. Sant Martí de Tous.