Sèrie de Notables de l'Arxiu Històric Comarcal de Berga (AHCBER)
Berga

  Berguedà
  Nucli urbà
  Emplaçament
  Pavelló de Suècia, Pla de l'Alemany s/n

  Coordenades:

  42.10317
  1.8451
  404508
  4661876
  Número de fitxa
  08022 - 124
  Patrimoni documental
  Tipologia
  Fons documental
  Modern
  Segle
  XVIII
  Josep Altarriba i Godolà
  Estat de conservació
  Bo
  Creïem que, malgrat estar força ben conservats, seria òptim que alguns pergamins fossin separats del grup per evitar el seu deteriorament (reblecs i possibles trencaments).
  Protecció
  Legal i física
  Accés
  Restringit
  Científic
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Berga, plaça Sant Pere, 1
  Autoria de la fitxa
  Albert Rumbo Soler i Isaac Soca Torres.

  La sèrie de Notables és, sens dubte, la de major interès de l'AHCBER. En ella s'hi recullen tots aquells documents considerats de gran importància per la vila: privilegis, cròniques oficials, negocis, registres, etc. Els llibres, que moltes vegades són grups de pergamins doblegats i cosits, inclouen documents de molt diversa tipologia i van ser enquadernats al segle XVIII, essent secretari de la vila el notari Josep Altarriba i Godolà. La sèrie Notables inclou documents originals del segle XIII al XVIII, si bé algun és còpia d'altres d'anteriors (essent el més antic de l'any 1190).

  El creador de la sèrie Notables fou Josep Altarriba, el qual, va voler reunir, conservar i tenir cura d'aquells documents més importants i transcendentals per la història de la vila. Altarriba s'ocupà de seleccionar, agrupar, cosir-enquadernar i fer un índex de tots els documents. Així, cada llibre disposa del seu propi índex. Aquesta sèrie ha arribat fins a nosaltres d'aquesta manera que es concebé al segle XVIII i ha estat una de les més consultades pels investigadors.

  PEDRALS i COSTA, Xavier: Arxiu Històric de la Ciutat de Berga, (tríptic), Berga, 1993.
  PEDRALS i COSTA, Xavier: Memòria de l'Arxiu Històric Comarcal de Berga, (inèdit), Berga, 2000.