Sepulcre de don Joan d'Aragó Monistrol de Montserrat

Bages
Porxada del Monestir de Santa Maria de Montserrat

Coordenades:

41.59319
1.83726
403093
4605263
08127-63
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Renaixement
XVI
Regular
Malgrat la restauració a la qual va ser sotmès, no es conserven íntegrament totes les parts del sepulcre.
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Privada
Ordre de Sant Benet. Abadia de Montserrat
Helena Garcia Navarro

Sepulcre de marbre, amb forma d'edicle, amb una volta acassetonada sostinguda per dues columnes i pilastres amb basament i entaulament. A dalt s'observa l'escena de l'Adoració dels Reis, amb figures estilitzades.El comte està retratat com un jove (tot i que va morir amb setanta-un anys), amb vestit militar i en actitud de genuflexió, mirant la Mare de Déu. Dues figures agenollades sotenen l'escut d'armes del difunt.

El sepulcre va ser encarregat per Joan d'Aragó (nebot del rei Ferran el Catòlic), quan era virrei a Nàpols; va voler ser retratat jove i en actitut orant mirant la Mare de Déu de Montserrat. El va fer instal·lar a Montserrat, i l'ocupà l'any 1528, quan morí.
Durant la guerra del Francès, la sepultura va ser profanada i les escultures mutilades. El monument va ser restaurat l'any 1956.

Laplana, Josep de C. (2001). "Montserrat, mill anys d'art i història". Manresa: Fundació Caixa de Manresa i Angle Editorial.
Laudo, Susana. "Fitxa de l'inventari del patrimoni cultural del Parc Natural de la muntanya de Montserrat". Barcelona: Generalitat de Catalunya.