Segarrulls Olèrdola

Alt Penedès
Camí del Conjunt Monumental d'Olèrdola

Coordenades:

41.30836
1.71764
392655
4573782
08145 - 179
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVI-XX
Bo
Fàcil
Altres
Privada
001302800CF97C0001LL
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Segarrulls és una masia del segle XVI que ha estat ampliada entre els segles XIX i XX. Està formada per diversos volums superposats de dos nivells d'alçat, dels quals el principal i més antic està a la part central. Aquest s'estructura en dues crugies i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis presenta dos eixos d'obertures d'arc pla arrebossat, excepte el portal, que és amb llinda de fusta i brancals de pedra carejada. A l'interior s'hi conserva un arc de mig punt de pedra i part de la cuina antiga. Entre els volums que s'hi adossen n'hi ha de productius que conserven els cups, tot i que rehabilitats per l'ús de restauració que té el conjunt. A la part frontal de la casa hi ha un baluard que la tanca formant un pati clos. El tractament exterior dels murs es manté arrebossat.