Santa Maria dels Horts Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Entre la Riera de Vallmoll i la de Santa Maria dels Horts
  Pel camí del Melió, després de passar l'AP-7 per damunt, el primer camí a la dreta (cal girar 180º).

  Coordenades:

  41.34266
  1.71951
  392867
  4577588
  08305-15
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Popular
  Modern
  XVIII
  Bo
  Legal
  Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
  Si:IPA 4908
  Fàcil
  Productiu
  Privada
  Pedro Albalejo, S.L
  Jordi Montlló Bolart

  Masia de planta rectangular que consta de planta baixa i dos pisos, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal. A la façana de ponent hi ha una galeria porticada en planta baixa afegida que per la coberta fa les funcions de terrassa a la que s'hi accedeix per una escala que sobresurt de la línia de façana. A la dreta, hi ha alguns cossos annexos a la masia. Tot el recinte està delimitat per una closa amb portalada d'arc de mig punt i coronament pla.
  La façana principal té una composició simètrica a partir de tres eixos de verticalitat definits per les seves obertures. A la planta baixa i centrat, hi ha el portal rodó adovellat, amb una finestra adintellada a cada costat. En el primer pis, damunt del portal, trobem un balcó d'obertura única adintellada amb una finestra, també adintellada, a cada costat. En el segon pis, a l'eix central, hi ha un balcó ampitador amb una finestra a cada costat, totes tres obertures també són adintellades. El parament és llis i arrebossat. Totes les obertures estan emmarcades amb ampits, muntants i llindes de pedra granítica treballada. Els escaires de les façanes també estan reforçats amb carreus de pedra.

  Informació facilitada pel senyor Joan Llopis.

  És propietat de la societat Pedro Albalejo, s.l des de fa uns 35 anys. Abans n'era el propietari el senyor Barruel Panzano.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.