Sant Sebastià del Castell Sallent

Bages
Sallent
Dalt del Turó del Castell, al costat del propi castell.

Coordenades:

41.81806
1.90241
408841
4630158
08191-35
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Romànic
XI
Bo
Restaurada recentment en tots els seus murs exteriors. No disposa de coberta.
Legal
Catàleg Urbanístic (26-5-1999)
ACCN 17007
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 008A00036
Lluís Len / Jaume Perarnau

L'església de Sant Sebastià, inicialment dedicada a Sant Esteve, és un dels dos únics exemples d'església romànica de planta circular existents a la comarca del Bages i un dels més ben conservats de Catalunya, malgrat no disposà de la teulada. Ha tingut notables i profundes modificacions i actuacions.. La planta circular és deformada cap a llevant per l'absis central i les dues absidioles laterals que el flanquegen. Tres finestres de doble esqueixada i decoració parcial a l'absidiola del cantó sud a base d'arcuacions llombardes cegues. Sembla ser que la coberta original, avui desapareguda, era feta en cúpula.

Aquesta església disposava d'una important talla gòtica de la Verge amb el nen que fou cremada durant la guerra civil de 1936-1939. El dia 3 d'agost es fa un important acte cívico-religiós amb motiu de la festivitat de Sant Esteve.

Inicialment sota l'advocació de Sant Esteve, que canvià a Sant Sebastià des del 1350, l'església és documentada des del 1022, depenent, ben aviat de la canònica de l'Estany. A partir del segle XIII va passar a dependre directament del bisbat de Vic. Molt reformada a principis del segle XIX amb remodelacions que li van fer perdre el seu caràcter original, va ser parcialment destruïda l'any 1936 i entrà, fins ben entrat els anys 1970 en un continuat i accelerat procés de degradació.

BENET, Albert "Història del Bages" .- Ed. Parcir .- Manresa 1988 .- Vol. II .- p.278 AA.DD. "Catalunya Romànica" .- Ed. Enciclopèdia Catalana .- Barcelona 1984 .- Vol XI p.360