Sant Marçal Prats de Lluçanès

Osona
Sector nord-est del terme municipal
A 1000 metres per pista forestal de la carretera BP-4653, punt quilomètric 2'400.

Coordenades:

42.01593
2.04212
420690
4651989
08171-4
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
XVIII
Bo
La porta de fusta que tanca el portal és vella i presenta forces esquerdes.
Legal
  • BPU
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Tipus de protecció: Integral
Sí, IPA. 31214
Fàcil
Religiós
Privada
Ref. cad.: 00000000000000
Jordi Compte i Marta Homs

La capella de Sant Marçal està situada a uns metres a l'est de la masia del Marçal. És una petita capella que té orientació oest-est, de planta rectangular (5m x 8m) amb absis carrat. Està construïda amb murs de maçoneria de pedra irregular i carreus de mitjanes dimensions de pedra treballada delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals i presenta un campanar d'espadanya amb petita teulada de doble vessant i un sol ull amb arc de mig punt, en el qual no s'hi conserva la campana. La façana principal, orientada a l'oest, presenta un portal emmarcat amb brancals i llinda de pedra motllurada, i tanca una porta de fusta. A la llinda del portal hi ha inscrita la data de 1746 i la inscripció següent: CLIMENT MARÇAL ME FECIT. Sobre la llinda hi ha un petit arc triangular de descàrrega fet amb maó. La façana sud presenta una única finestra a mode d'espitllera, situada a la part dreta, i emmarcada amb monòlits de pedra bisellada.

La capella de Sant Marçal apareix documentada l'any 1068 en una donació que un particular fa al monestir de Ripoll de "l'església de Sant Marçal i el seu alou" (MASRAMON:1990). Estava situada dins de l'antic terme del castell de Lluçà i va ser una capella rural vinculada a la parròquia de Sant Vicenç de Prats. L'any 1276 apareix esmentada en el testament de Bernat de Bassil. Surt novament documentada als segles XIV i XV, en tenir la canònica de Lluçà béns a prop d'ella. La capella actual la va erigir l'hereu Climent Marçal, aprofitant alguns carreus antics, l'any 1746.

AADD, Catalunya Romànica. Osona. Volum II, Enciclopèdia Catalana, S.A, 1984. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Prats de Lluçanès, Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat l'agost de 2006. MASRAMON, R., El Lluçanès Central. Història de la baronia de Lluçà. Ajuntament de Prats de Lluçanès, 1990.