Roure Masquefa

Anoia
Dins la vila, al parc de la Font del Roure (comprès entre el C del Sol i el Passatge Magarola)
08119-53
Patrimoni natural
Espècimen botànic
XX
Bo
Legal
PEU de protecció del PH., arq. i paisatgístic 10/02/2014
Obert
Altres
Pública
Ajuntament de Masquefa
ArqueoCat SL

Gran roure (del qual no se n'ha determinat l'edat) ubicat en front de la font a la que dona nom (la Font del Roure, vegeu-ne la fitxa corresponent), i ocupant el lloc central d'una àrea tradicionalment emprada com a parc d'esbarjo. Al seu torn, un carrer proper rep el nom de C/ de la Font del Roure, pel qual queda palès el seu valor com a element definidor de la toponímia.

- MATAS I FOSALBA, Àngel (1994): Costumari Masquefa. Ajuntament de Masquefa.