Font del Roure Masquefa

Anoia
Dins la vila, al parc comprès entre el C del Sol i el Passatge Magarola
08119-41
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
Bo
Restaurada el 1966
Legal
PEU de protecció del PH., arq. i paisatgístic 10/02/2014
Obert
Social
Pública
Ajuntament de Masquefa
ArqueoCat SL

Font pública que en la seva fesomia actual (adquirida rere la seva restauració el 1966) presenta un llenç fabricat amb maons (que fa de mur de contenció del vessant sota el qual es troba), en el qual hi ha un arc de mig punt on s'encabeix la font pròpiament dita. Hi la col·locada una placa amb la inscripció "FONT DEL ROURE / RESTAURADA EL 15-5-1966". Del parament preexistent, tan sols són visibles algunes pedres integrants de l'antic mur i que sobresurten pels extrems de l'actual.

- MATAS I FOSALBA, Àngel (1994): Costumari Masquefa. Ajuntament de Masquefa.