Roderes del camí de Can Castellví Olèrdola

Alt Penedès
Camí de Can Castellví
En un camí de carro que hi ha al nord de Can Castellví

Coordenades:

41.30585
1.69668
390896
4573529
08145 - 201
Patrimoni natural
Zona d'interès
Antic
Medieval
Modern
Contemporani
Bo
Fàcil
Sense ús
Privada
08144A016000110000QF
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

En el camí que hi ha al nord de Can Castellví hi ha un tram on s'observen les marques de les roderes dels carros que hi passaven, tot quedant gravades a la roca natural que hi aflora. Hi ha un tram de fort pendent on la incisió a la roca és força profunda.

Se'n desconeix la cronologia, que podria abarcar des del període antic fins al contemporani.