Roca dels Moros d'Aubals Montmajor

Berguedà
Montmajor
Al costat sud de la casa Aubals, al peu del nou camí cap a Vilaseca.

Coordenades:

42.04403
1.69937
392358
4655483
08132-168
Patrimoni immoble
Obra civil
Medieval
X-XI ?
Regular
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 006A00027
Cortés Elía, Mª del Agua

A prop de la casa Aubals, casa de segur orígen medieval tal i com denoten els seus murs, hi ha una roca de grans dimensions que presenta un trets característics molt similars al del Castellot de Viver. Es tracta d'una roca arrodonida d'uns 8 metres d'alçada situada sobre una base de terra més estreta que la roca de manera que forma una petita bauma a sota. Per la banda de tramuntana presenta dues fileres de forats circulars, una a uns dos metres d'alçada de la base i l'altre a la part superior de la roca, possiblement havien estat destinats a suportar bigues d'una construcció adossada a la roca i que formava dos pisos. També al costat de tramuntana i a la part mitja de la roca, hi ha uns graons tallats a la roca, permetent l'accés a la part superior d'aquesta. A la superfície superior hi ha també alguns forats circulars.

Es tracta d'una interessant estructura que mereixeria ésser estudiada i excavada.

La ubicació d'aquesta estructura al peu del camí Ral de Cardona ens fa suposar un antic ús com a torre de vigilància d'aquest. El paral·lel que trobem en el Castellot de Viver, ens mostra que es pot tractar d'una estructura dels segles X-XI aproximadament, ja que les característiques són molt similars, tot i que no s'ha realitzat cap prospecció arqueològica, ni s'ha trobat de moment documentació històrica. Un dels camins més transitats ja des de l'Edat Mitjana era el Camí Ral de Cardona, que unia les poblacions de Berga i Cardona (Strata Cardonensis), documentada al menys des del segle X (Riu, 1985). Aquest camí des de Cardona seguia la riera de Navel de Cardona a Sant Joan de Montdarn, passant pel terme sud de Montmajor. El tenim documentat també el 5 d'octubre de 1345, quan la vescomtessa Beatriu mana que els que vagin de Castellfollit a Berga han d'anar pel camí ral que va a Cardona, amb pagament de lleuda (Serra Vilaró, 1962, vol. I).

SANTANDREU, M.D.; SERRA, R. (1984). Dels camins romans a les carreteres asfaltades. L'Erol, núm. 9. Àmbit de Recerques del Berguedà. GALERA I PEDROSA, Andreu (1996). Els camins medievals en la Catalunya central: entorn les Stratae Kardonensia i la Via Salinaria. A "Dovella", nº 17, pàgs. 21-28. CATALÀ, Pere (1976). Els castells catalans. Dalmau Ed. AA.VV. (1985). Catalunya Romànica. Vol. XII El Berguedà. Fundació Enciclopèdia Catalana.