Roc Colomer Collsuspina

Moianès
Camí de Collsuspina a l'Espinoi
Proper Balma Soleia de l'Espina

Coordenades:

41.81949
2.17561
431533
4630063
08070-49
Patrimoni natural
Zona d'interès
Paleògen
Regular
Ha caigut una de les ales
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08069A00700008
Lluís Rius i Font, OPC Diputació de Barcelona

Roca aïllada de calcaria lumaquel·lica i nodulosa. El seu nom fa honor a l'aspecte de colom en repòs vist des de la seva cara de llevant, (del camí de Collsuspina a l'Espina). A la seva base trobem una zona clarament erosionada per l'antic curs de l'aigua del torrent de l'Espina, amb l'aspecte de potes. El bloc principal presenta una petita fractura o diaclasa amb en forma d'ales posteriors i un bloc superior arrodonit com a cap. Cal assenyalar que a la primavera de 2014 la part de la roca que correspondria una de les ales, ha caigut, cosa que ha modificat la seva forma.

Aquesta roca a esdevingut un tot un element natural de visita obligada pels caminaires i excursionistes.

Des del punt de vista geològic aquestes estructures formen part de les anomenades calcaries de Collsuspina, les quals representen les roques marines més modernes d'Osona, formades a finals de l'Eocè ( Priabornià). Formació situada per damunt de les margues blaves de Vic i inferior a la formació de guixos de Collsuspina, que marca la transició cap a les condicions de major continentalitat de la conca de l'Ebre, mentre que la seva formació ha estat modelada fruit del procés erosiu de les darreres glaciacions del Quaternari. En aquest sentit, el Roc Colomer, es la visió de l'acció erosiva en els estadis interglacials, períodes on s'incrementà de forma molt rellevant els efectes erosius del torrent del torrent de l'Espina.

Mapa Geològic de Catalunya 1:250.000. Institut Geològic de Catalunya