Riu de Bitlles Sant Pere de Riudebitlles

Alt Penedès
Travessa d'oest a est la part central del terme municipal

Coordenades:

41.45832
1.68598
390257
4590470
08232 - 165
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Fàcil
Altres
Pública
Agència Catalana de l'Aigua. Generalitat de Catalunya, Pça. Sant Jaume 08002 Barcelona
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

El Riu de Bitlles travessa el terme de Sant Pere de Riudebitlles de ponent a llevant. Al llarg del seu recorregut rep l'aigua de diversos torrents, i rep aquest nom passat Sant Quintí de Mediona. Es tracta d'un curs fluvial amb pendents poc pronunciats i un cabal d'aigua continu, generalment més abundant a la primavera i la tardor. El curs fluvial ha estat aprofitat des d'antic, tant per a l'agricultura com per la indústria, ja que s'hi documenten diversos molins i rescloses. A nivell natural, conserva a les seves vores la vegetació de ribera característica, com són els verns, salzes, àlbers, pollancres, freixes i saücs. Desemboca al riu Anoia a l'alçada de Sant Sadurní d'Anoia.

Documentat al segle X com a "rivus de Birlas" o "Berilas".

https://ca.wikipedia.org/wiki/Riu_de_Bitlles