Riera de Merlès (espai dins la Xarxa Natura 2000)
Gaià

  Bages
  Sector est del terme de Gaià
  Emplaçament
  Carretera de Prats de Lluçanès (BV-4401) del km 7 a l'11
  587

  Coordenades:

  41.92938
  1.95456
  413323
  4642464
  Número de fitxa
  08090 - 317
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Zona d'interès
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Xarxa natura 2000
  Natura 2000
  Àrea especial de conservació
  Xarxa Natura 2000 (codi ES5110009)
  Accés
  Fàcil
  Altres
  Titularitat
  Privada
  Propietaris diversos
  Autoria de la fitxa
  Jordi Piñero Subirana

  Riera de Merlès és el nom genèric d'una espai natural protegit que forma part de la Xarxa Natura 2000. Abasta una zona entorn del tram final de la riera de Merlès, des de l'alçada de Prats de Lluçanès fins a Gaià, incloent territori de deu municipis. L'espai té una extensió total de 3.013 ha, de les quals 646,57 són dins el terme municipal de Gaià. L'àrea inclosa dins el terme de Gaià és al nord-est del municipi. Concretament, el límit occidental és la carretera de Prats de Lluçanès (BV-4401) i el límit sud es troba al sector de cal Pons i Viranes. Inclou, per tant, les conques dels torrents del Soler i de cal Cornet, que conflueixen tot formant el riu Cornet. A la zona central d'aquest espai hi ha la gran masia del Soler de Lloberes. Aquest territori es caracteritza morfològicament per les valls que formen els dos torrents esmentats, que segueixen una direcció nord-sud i estan flanquejades per serrats de relleu suau, amb alternança de boscos i conreus. Al nord hi trobem un dels serrats emblemàtics de Gaià: el Puig Gaiart. En aquesta zona s'hi troben espais i hàbitats d'interès comunitari (a nivell europeu) que inclouen zones de ribera, jonqueres, prats i zones boscoses diverses, així com espècies d'interès protegides que hi tenen presència segura. Entre aquestes hi ha l'escanyapolls (Lucanus cervus), el cranc de riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes), el ratpenat de ferradura (Rhinolophus ferrumequinum), el ratpenat de bosc (Barbastella barbastellus) i la llúdria comuna (Lutra lutra). També es té en compte que hi ha altres espècies protegides de presència probable.

  Natura 2000 és una xarxa europea d'espais naturals que té l'objectiu de protegir una mostra significativa d'espècies i hàbitats naturals, fent-ho compatible amb l'activitat humana que s'hi desenvolupa. El 5 de setembre de 2006 el Govern de Catalunya va aprovar la proposta catalana de Natura 2000. Es van declarar 86 zones especials de conservació (ZEC), sotmeses a un instrument de gestió redactat d'acord amb la normativa sectorial referent a Natura 2000. Entre aquests espais hi ha el de la riera de Merlès, amb codi ES5110009.

  Fitxes de les Zones Especials de Conservació. ZEPA Riera de Merlès (novembre 2014): http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/el_sistema/xarxa_natura_2000/xarxa_natura_2000_a_catalunya/mapes_1_50000/fitxes_zec/bcn/ZEC_ES5110009.pdf