Residència Josep Brugaroles o Convent de les Carmelites Castellterçol

Moianès
Ctra. de Granera, 41-43.
716 m

Coordenades:

41.74925
2.12063
426887
4622310
08064-7
Patrimoni immoble
Edifici
Neoclàssic
XIX
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28684.
Fàcil
Religiós
Pública
Ajuntament de Castellterçol
Virgínia Cepero González

És un edifici de grans dimensions, de planta quadrada, construït al voltant d'un pati central, on hi ha un pou.
La façana principal està distribuïda en tres nivells i flanquejada, en els laterals, per torres prismàtiques, més altes que el cos central.
Les finestres presenten llindes d'arcs rebaixat, de maó vist.
Les dues torres estan coronades per roses dels vents que representen arcàngels fets de làmina de ferro. Una de les torres té una campana.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.
Fotografies de Montse Piñeiro Costán.

A l'entrada del recinte del convent hi ha una placa amb la inscripció, explicativa de la seva història: "D. Jose Brugarola i Palau. Nacido en Castellterçol el 24 de 1779. Murió en Valencia el 2 de Marzo de 1851. Fundó esta casa de beneficiencia con el fin de socorrer a los pobres de esta villa que por su edad o estado físico no sean capaces de proveer a su subsistencia. En septiembre de 1860 empezó su construcción y se hizo su inauguración solemne y definitiva el dia 3 de noviembre de 1867".

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).