Refugi-estable del Castell de Rosanes Martorell

Baix Llobregat
Turó del Peiret

Coordenades:

41.46901
1.93163
410788
4591375
08114-184
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Regular
Alguns trams presenten petits desprendiments.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08113A008000330000TF
Dídac Pàmies Gual. SPAL

És un espai de gran alçada i profunditat, existent entre dues grans roques que té un tancament de pedra amb una petita porta.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 73 BPU-03.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

En època de conflictes , com la guerra del Francès (1808-1814) el poble de Martorell es refugiava a les muntanyes en llocs com aquest refugi a prop del Castell de Rosanes. Aquestes coves també eren refugi de bandolers. En molt casos aquestes coves també són empleades com a casetes de camp o per guardar-hi bestiar.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.