Rectoria Vella Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector central del terme municipal
A 50 metres de la carretera BV-4406, punt quilomètric 13'500.

Coordenades:

42.00107
1.97732
415305
4650401
08255-94
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVII-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 009A00006
Jordi Compte i Marta Homs

La rectoria Vella està situada en el nucli de Santa Maria de Merlès, ben a prop de l'església parroquial, tot i que a l'altre costat de la carretera, just al sud del cementiri.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per dos volums adossats dedicats a l'habitatge de planta baixa, primer pis i golfes i diverses estructures al voltant. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra arrebossats, amb carreus treballats delimitant les cantonades i té la teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada a l'oest té un pati al davant delimitat al sud per un mur de maçoneria de pedra i al nord per una estructura adossada. A la planta baixa hi ha un portal d'arc de mig punt adovellat i just a la seva dreta una estructura circular que sobresurt que correspon a la cisterna. Al primer pis hi ha un balcó reformat, una finestra emmarcada amb pedra motllurada profusament i l'ampit motllurat i un accés emmarcat amb pedra bisellada que permet al pas al volum adossat a l'esquerra. A les golfes hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i ampit de pedra. L'estructura que sobresurt a l'esquerra, una pallissa de dos nivells, té la data inscrita de 1748 en un carreu.
La façana nord mostra les diferents parts de l'edifici, amb la pallissa a l'extrem dret, i els dos volums dedicats a l'habitatge a l'esquerra, separats per una cantonada diferenciada. A la façana nord de la pallissa hi ha una porta emmarcada amb pedra bisellada i la data de 1749 junt amb una creu intercalada a la llinda. Al volum central hi ha una finestra reformada a la planta baixa, una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit de pedra al primer pis, i una finestra emmarcada amb pedra bisellada i decoració d'arc conopial a la llinda a les golfes. El volum de l'esquerra presenta una porta emmarcada amb pedra motllurada a la que s'accedeix a través d'unes escales de pedra. En la llinda d'aquesta porta hi ha la data de 1752 junt amb l'anagrama IHS.
La façana est presenta quatre petites obertures a nivell de planta baixa, cinc finestres al primer pis, dues de les quals emmarcades amb pedra bisellada (una amb decoració d'arc conopial a la llinda) i una altra amb pedra motllurada, i dues finestres emmarcades amb pedra bisellada a les golfes. Destaca especialment la finestra emmarcada amb pedra motllurada al primer pis, ja que el motllurat que l'envolta, especialment treballat, forma dos pinacles a l'extrem inferior i un arc conopial al superior. En l'espai interior que deixa l'arc conopial hi ha esculpit un motiu floral.
La façana sud també mostra els dos volums diferenciats. El de la dreta forma una eixida al primer pis, quedant a la planta baixa únicament una porta emmarcada amb pedra bisellada. Al volum de l'esquerra hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada a la planta baixa, i una finestra emmarcada amb pedra motllurada i decoració d'arc conopial a la llinda al primer pis.

La rectoria Vella es troba documentada al segle XVI, en el fogatge de 1553, amb el nom de la rectoria. L'edifici actual fou construit probablement al segle XVI o XVII amb importants ampliacions i reformes al llarg dels segle XVIII.

IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.