Rectoria de Santa Maria de Vilalleons Sant Julià de Vilatorta

Osona
Santa Maria de Vilalleons
Adossada a Santa Maria de Vilalleons.
632

Coordenades:

41.89103
2.31799
443421
4637902
08220-59
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII
Bo
Legal
BPU. POUM (DOGC 5817 de 14/02/2011)
Sí, IPA: 23666.
Fàcil
Lúdic
Privada
3581408DG4338S0001TB
Virgínia Cepero González

La Rectoria es troba adossada a l'església de Santa Maria de Vilalleons, pels costats de migdia i de llevant. És de planta irregular, i consta de tres pisos i golfes. La coberta és a dues vessants, amb teula àrab, i el ràfec perpendicular a la façana. Els murs són de pedra lligada amb morter de calç.
A la planta baixa, hi ha un portal adovellat; part de les dovelles centrals es troben retallades per un dels dos balcons del primer pis.
Al segon pis, hi ha una finestra amb llinda de factura gòtica; al costat dret de la façana hi ha la sagristia, que s'adossa a l'absis de l'església. Les finestres d'aquesta part de l'edifici duen inscrita la data "1776" i el nom de "J.C." Les aigües de la coberta vessen a aquest indret i a ponent.
La façana de migdia presenta diverses finestres, una d'elles amb l'ampit amb ornamentacions de motius geomètrics.
A la banda de ponent, hi ha un petit portal rectangular amb un porxo.

- GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1986). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Sant Julià de Vilatorta).
- H. M. TALLER D'ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ S. L (2010). Catàleg de béns d'interès històric arquitectònic i paisatgístic. POUM. Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. Sant Julià de Vilatorta.