Rectoria de Copons
Copons

  Anoia
  Carrer de Vilanova, 3, 08289
  Emplaçament
  Al bell mig del nucli urbà, al Pla de Missa, al costat de l'església parroquial de Santa Maria
  430m

  Coordenades:

  41.63649
  1.51917
  376664
  4610476
  Número de fitxa
  08071-2
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL 873-I Acord Ple Consell Comarcal 27/10/2006
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 30755
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Copons
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici aïllat de planta rectangular format per dos cossos adossats. Presenta la coberta de teula àrab a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, i està distribuït en soterrani, planta baixa, pis i golfes. La façana principal, orientada a ponent, presenta un gran portal d'accés rectangular, amb els brancals fets de carreus de pedra ben escairats i la llinda plana. Al seu costat destaca una petita finestra rectangular, emmarcada per quatre carreus de pedra ben escairats també. Al pis hi ha tres grans finestrals d'obertura rectangular, amb les llindes planes i els brancals bastits amb carreus de pedra. Tenen sortida a tres balcons simples amb les llosanes motllurades i les baranes de ferro. A les golfes s'obren quatre petites obertures rectangulars, amb els emmarcaments arrebossats i les llindes de fusta. Les dues centrals estan dividides per un petit pilar de maons. La façana està rematada per un triple ràfec de teula àrab i rajola comuna, i està emmarcada amb carreus de pedra a les cantoneres. Les obertures de la façana de migdia corresponen a moments cronològics diferents, però són totes rectangulars i amb els emmarcaments arrebossats. El mateix succeeix amb les altres dues façanes de l'edifici. A l'interior, la distribució de la planta baixa es divideix en tres crugies, una de central on hi ha les escales d'accés al pis superior i dues de laterals. El vestíbul presenta el sostre cobert amb bigues de fusta i el paviment empedrat, amb lloses de pedra desbastades. Es conserven alguns portals de pedra, armaris i el forn, parcialment. Presenta paviments de mosaic hidràulic que es corresponen amb reformes posteriors. La construcció presenta els paraments en força mal estat, semi-arrebossats i amb gran part de l'obra vista, formada per pedres desbastades de diferents mides, disposades en filades més o menys regulars.

  Davant de la façana principal hi ha una estreta vorera de pedra. Damunt seu destaquen dos llargs bancs de pedra situats a banda i banda de la porta d'accés principal. Adossada a l'extrem de llevant de la façana de migdia hi ha la font del Pla de Missa.

  L'any 1755, un cop finalitzada la construcció de l'església, el rector de la parròquia mossèn Francesc Felip va iniciar els tràmits per la construcció de la nova rectoria, que culminen l'any 1759, amb l'otorgament per part del bisbat del permís per "desfer-se de la meitat de la casa de la rectoria vella, de l'era veïna i d'un tros de terra" (Muset 2006: 35). El finançament de l'obra es va aconseguir mitjançant la venda dels anteriors béns, amb compra per part del negociant Manel Vidal per 600 lliures, i els establiments dels solars fets a la Plana de la Rectoria entre 1761 i 1765. La construcció de la nova rectoria de Copons va començar aproximadament l'any 1760. Es van utilitzar unes quatre mil teules i unes tres mil rajoles, fabricades per Joan Brunet, de la masia de can Vilella (Muset 2006: 35). En un principi, l'edifici també disposava d'estances destinades a les tasques agroramaderes (corral, pallisa, celler).

  IPA (2005). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Copons. MUÑOZ, Natàlia (2003). "Renoms de Copons: el carrer Vilanova". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 16, p. 16. MUSET I PONS, Assumpta (2006). Carrers i cases de Copons. El creixement urbanístic del S. XVIII. Copons: Ajuntament de Copons, p. 35-36. http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=4869 http://www.altaanoia.info/cat/Punts-d-Interes/Rectoria