Rectoria de Cabrera L'Esquirol

  Osona
  Sant Julià de Cabrera
  Adossada a l'extrem sud-oest de l'edifici del santuari de la Mare de Déu de Cabrera.
  1.295 m

  Coordenades:

  42.07331
  2.40765
  450999
  4658086
  08254-139
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  XVII-XVIII
  Bo
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2007, E12. Bé d'interès local.
  Sí, IPA.: 35345.
  Difícil
  Altres
  Privada
  08254A008000100000KX
  Virgínia Cepero González

  Edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és de teula àrab, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana, que es troba orientada a migdia. Es troba unit al santuari de la Mare de Déu de Cabrera per la banda de ponent.
  L'edifici està assentat sobre el desnivell natural del terreny, pel que el portal es troba a nivell del primer pis. Aquest és adovellat, i es situa a l'extrem esquerra de la façana.
  Les obertures són de disposició regular, de pedra treballada. A la planta baixa s'obren finestres protegides amb reixes i, al primer pis, finestres amb l'ampit motllurat.
  Els murs són de pedra lligada amb morter de calç, amb alguns sectors arrebossats.

  El santuari de Santa Maria de Cabrera es va erigir entre els anys 1611 i 1641. La casa dels ermitans o rectoria, posteriorment convertida en hostal, va ser reformada al segle XVII i ampliada al segle XVIII.

  FENOY, E.; PANADÈS,J. (2007). Catàleg de béns d'interès arquitectònic, natural i cultural a protegir. POUM. L'Esquirol: Ajuntament de L'Esquirol.
  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1992). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (L'Esquirol).
  PLADEVALL i FONT, A. (1993) La Mare de Déu de Cabrera: patrona del Cabrerès. Barcelona: Montblanc-Martín.