Rectoria
Folgueroles

  Osona
  Plaça de Mossèn Cinto Verdaguer, 5
  Emplaçament
  Al bell mig del nucli antic de Folgueroles, al costat de l'església parroquial de Santa Maria
  552 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93867
  2.3193
  443572
  4643191
  Número de fitxa
  08083 - 160
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU-AEA. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Accés
  Fàcil
  Religiós
  Titularitat
  Privada
  Bisbat de Vic
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta rectangular i reformat. Presenta la coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de plaques de ciment. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada a tramuntana. La planta baixa presenta un gran portal d’accés rectangular, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda plana monolítica. Al pis s’obre un finestral rectangular amb el mateix tipus d’emmarcament, que té sortida a un balcó simple amb la llosana motllurada i la barana de ferro treballada. Al seu costat hi ha una petita finestra quadrada emmarcada amb carreus de pedra. A les golfes hi ha dues finestres quadrades amb el mateix emmarcament que la finestra del pis, tancades amb porticons de fusta. Encastada al parament hi ha una placa rectangular, gravada amb uns versos del poeta folguerolenc Jacint Verdaguer. La construcció presenta el parament arrebossat i emblanquinat, amb un sòcol arrebossat de granolumetria més densa i pintat de color gris.

  Antigament, tots els rectors de la parròquia de Santa Maria de Folgueroles van residir en aquest edifici. Segons la resposta de l’ecònom Josep Tordera al qüestionari sol·licitat pel bisbat de Vic sobre els efectes de la guerra Civil, datat l’any 1939, la rectoria fou incautada pels republicans i destinada a alberg pels refugiats republicans d’altres poblacions. També sabem que una tercera part de la construcció fou enderrocada per eixamplar el carrer de la Rambla. El despatx parroquial i les estances del rector i de la majordoma que l’assistia estaven situats a la primera planta. A la planta baixa, fins als anys 80 del segle XX, hi havia la seu del Centre Parroquial i una petita sala d’actes amb escenari. En l’actualitat, aquest darrer espai està ocupat per una part del menjador del restaurant can Pascual, adossat al seu costat.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 33.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 247, 358.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació PAP.07.