Rec o sèquia dels Templers Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Mosqueroles
  Després del PK 3 de la carretera BV- 5119, pel trencall que segueix paral·lel a la riera.
  440

  Coordenades:

  41.73372
  2.43551
  453056
  4620366
  08081-121
  Patrimoni immoble
  Obra civil
  Popular
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Productiu
  Privada
  Diversos propietaris
  Virgínia Cepero González

  Rec que neix a la resclosa dels Templers, al marge dret de la riera, i rega les terres de la zona del Temple (can Nofre, can Vilatort, can Famella, can Vernedes, etc.).
  El cap del rec es troba retallat a la roca i cobert per una gran llosa plana de pedra. En cas de necessitat, es pot aturar l'entrada d'aigua col·locant una llosa en la cara exterior (aixarnador). A uns 100 m riera avall hi ha un aixarnador fet d'obra, amb dues comportes de ferro, una que desvia l'aigua cap al rec i l'altra que la desvia de nou a la riera mitjançant un saltant.
  És un rec excavat al sòl, a cel obert, que pren diverses formes al llarg del seu recorregut. En alguns trams es troba excavat a terra, en altres està retallat a la roca. En alguns punts la seva base ha estat recoberta per llosetes ceràmiques.
  Segons la tradició oral de la zona, el seu nom prové dels monjos del monestir de Sant Marçal, que quan s'establiren a Santa Magdalena, construïren el rec.

  Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (Fogars de Montclús) número 518.

  Segons la tradició oral de la zona, el seu nom prové dels monjos del monestir de Sant Marçal, que quan s'establiren a Santa Magdalena, construïren el rec.

  MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY (1998) Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny.