Rec del Molí d'en Figueres Gualba

Vallès Oriental
Sota ca n'Illa Vell i condueix l'aigua fins el molí
Prop del terme

Coordenades:

41.7365
2.50006
458426
4620642
08097-240
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Contemporani
XVII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. Cad.: 08096A00909031/8408101DG5280N
P. Barbado. OPC

Aquest rec recull l'aigua del rec de la Serra després de regar darrera can Viadró. El rec del Molí, després de recòrrer aproximadament uns 850 m i de regar les terres d'en Volart, entra a regar les terres de l'heretat Figueres. Servia per a regar diferents peces i després anava al molí, per finalment retornar a la riera.
Es tracta d'una senzilla excavació a terra, situada en el marge dret de la riera.
En el capçal del rec hi trobem un repartidor que divideix l'aigua: dues part van per al rec i 1/3 retorna a la riera.
Donava 1 hora d'aigua al molí.

Amb aquest rec es regaven les terres de can Illa Vell, en Viadró, en Camps, en Bordes, en Figueres, el Fuster Ramis, en Xec, en Roig, la Rectoria, can Blanxó, la Sala, el Xato, l'endal, en comes, el Molí i la Torreta.
Coneixem l'existència del rec com a mínim des del segle XVII.

GARCIA-PEY, E.: Gualba, recull onomàstic i tradicional, Ajunt. Gualba, 1996