Pujol Gran Font-rubí

Alt Penedès
A uns 140 m en línia recta a l'est del km 6 de la carreterea BP-2126
562

Coordenades:

41.44798
1.62128
384835
4589406
08085-15
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
V-I aC
Dolent
No s'hi ha dut a terme cap intervenció arqueològica sistemàtica i, per tant, es desconeix l'estat de conservació del jaciment. En tot cas, el fet que el substrat rocós aflori en molts punts de l'indret és un clar indicador que el jaciment presenta un estat de conservació dolent
Inexistent
Sí (CC.AA. 3947)
Fàcil
Sense ús
Privada
08084A00200038
Miquel Gea i Bullich

Jaciment arqueològic definit a partir de la troballa en superfície, al cim del Pujol Gran, d'alguns fragments de ceràmica ibèrica. Durant la visita efectuada amb motiu de la confecció del Mapa de Patrimoni de Font-rubí es detectaren alguns fragments ceràmics en superfície d'aquest període.

El jaciment fou identificat pel sr. Joan Virella i Bloda l'any 1980