Pujalt Balenyà

Osona
Camí de Pujalt

Coordenades:

41.79296
2.18823
432553
4627108
08017-116
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
Popular
XIV-XVII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
000301100DG32E0001LF
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Pujalt és una masia d'origen medieval que va consolidar-se al segle XVII. La part primitiva s'identifica a la part posterior de l'edificació, on s'observen diverses espitlleres tapiades.

És una masia de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc escarser adovellat, amb finestres d'arc pla de pedra carejada sobre el seu eix. Una part de la façana principal està tapiada per un cos annex de dos nivells d'alçat, que presenta obertures ceràmiques i una galeria amb quatre pòrtics d'arc de mig punt ceràmic (dos dels quals estan tapiats). La resta d'obertures de l'edifici es distribueixen per les façanes de forma aleatòria i són d'arc pla de pedra carejada o bé amb llinda de fusta. La façana posterior està contrafortada. El tractament dels murs és de restes de morter, on s'observa el parament de pedra lligada amb argamassa. El ràfec està acabat amb una imbricació ceràmica. La casa està tancada amb una lliça formada pels coberts que hi ha davant la casa. En la seva proximitat hi ha una bassa.

El mas Pujalt estava sota la jurisdicció dels senyors de la domus de Santa Coloma i tenia unit el mas Ultzina, que al segle XVI ja estava derruït i deshabitat .Fins al segle XVII el Pujalt era de la parròquia de Santa Coloma Sasserra.

PLADEVALL, A. (1970). "Els casals del Cogost i de Santa Coloma". Ausa. Vic: Patronat d'Estudis Ausonencs.
PLADEVALL, A. (1991). Balenyà, un terme històric. Els Hostalets de Balenyà i el seu municipi. Vic: Eumo Editorial / Hostalets de Balenyà: Ajuntament dels Hostalets de Balenyà.